Да помогнем на Женя!
DMS JENYA

Да помогнем на Женя!

Парите за Женя са събрани и кампанията спира! За пореден път с подкрепата на много дарители Женя получава шанса да продължи с лечението и да подобри състоянието си! Благодарим ви!

Сподели

Заедно събрахме 1 480 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
956 0 0 0 лв. 170 лв. 354 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През 2017 год. Женя имаше кампания в DMS, чрез която набра средства за операция в AIMIS Кипър на кисти на Тарлов.

Кистите бяха отстранени, но за съжаление се получава усложнение и след направения в началото на 2019 год. ядрено-магнитен резонанс се установява, че Женя е развила адхезивен арахноидит.След консултации с проф. Карайоз от турската клиника „Лив Хоспитал“ бяха препоръчани първоначално 2 вливки на стволови клетки през 15 дни.

За Женя беше стартирана втора кампания в DMS, средствата бяха набрани и вливките извършени през декември и януари (2021).

Няколко дни след втората вливка Женя отчита, че има повече сила в краката и болката е малко по-слаба и поносима. Това дава основание на проф. Карайоз да предложи лечението да продължи с още 2 вливки.

letter След втората вливка подобрението при Женя вече е голямо, болката намалява и е много по-поносима, но все още има слабост в краката, затова проф. Карайоз препоръчва да се направят още две вливания на стволови клетки.