Помогни на Боянка!
DMS BIBI

Помогни на Боянка!

Сподели

Заедно събрахме 47 871 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5279 695 26 10138 лв. 3268 лв. 27666 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Бояна се ражда с цитомегаловирусна инфекция, която не е опасна за възрастните, но по време на бременност нанася поражения върху развитието на мозъка на бебето.

След 1 месец лечение е изписана и от 4-месечна възраст ѝ се провежда непрекъсната рехабилитация.

С надежда за по-добра диагностика и лечение, родителите завеждат Боянка в Турция, където преминава през прегледи при водещи специалисти в областта на детската неврология и офталмология.

Поставена й е диагноза „глобално изоставане в развитието“, а на родителите е препоръчано да провеждат интензивна рехабилитация на детето в център Рибем минимум 2 седмици месечно.

За една година необходимата сума за провеждането на пълната програма за рехабилитация е 31 200 евро. Семейството не разполага със средствата и започва дарителска кампания.

letter Към октомври 2022 год. Бояна продължава рехабилитацията в център Рибем, Турция, всеки две седмици в месеца.