Първа клапа – дебют за млади кино творци!
DMS KLAPA

Първа клапа – дебют за млади кино творци!

Кампанията на Фондация „Първа клапа“ целеше да финансира млади таланти от всички дисциплини в кино-производството да реализират своя дебют създавайки своя първи художествен проект, следвайки „принципите на учене, чрез правене“. 

Сподели

Заедно събрахме 2 221 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1720 157 8 52 лв. 95 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Това е особено важно в кино-производството, където досега с практиката в рамките на образователните програми е ограничен, а целевите финансирания за автори дебютанти са оскъдни.

За съжаление се оформя един порочен цикъл, където отсъствието на ранни дебюти забавя и процесите на развитие на собственото ни кинопроизводство. Обичайно, чрез първия си филм творецът експериментира и се учи от собствената си работа.

Каузата на Фондация „Първа клапа“ е да отговори на тази нужда. А именно, млади таланти от всички дисциплини в кино-производството да реализират своя дебют създавайки своя първи художествен проект, следвайки „принципите на учене, чрез правене“.

При този подход се запазва авторството на младите творци, но в процеса на реализация е оказана методична и техническа помощ, така, че техният художествен замисъл да бъде възпроизведен и запазен в пълнота.

Първа клапа е вече инвестирала в първия си пилотен проект – „Шибил“, които засвидетелства своята атестация, получавайки 136 награди от 49 държави на 6 континента. Сред отличията има такива на високо авторитетни кино форуми.

letter Основната мисия е Първа клапа да се превърне в платформа за реализация на проекти на младите дебютанти в киното и развиване на експертизата сред технически насочените професии. Всичко това ще се случва на проектен принцип и следвайки принципите на „учене, чрез правене“.