Помощ за Данил
DMS DANIL

Помощ за Данил

Данил Замов Пловдив

Сподели

Заедно събрахме 7 731 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1303 22 0 1076 лв. 424 лв. 4884 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Необходимо е да бъдат редовно обработвани и превързвани от специалист, както и Данил да приема редица медикаменти и хранителни добавки.

Общо на месец разходите за обработка на раните, превързочни материали и лекарства възлизат на 1734.50 лв. по оферта на д-р Надка Карафезиева от АИППМП НСМ-д-р Надка Карафезиева” – Пловдив.

Лечението трябва да продължи минимум 10 месеца.

letter Тъй като раните са силно болезнени, Данил не може да работи и не може да си позволи лечение на такава стойност.