Надежда за децата, преживели насилие
DMS PODKREPA

Надежда за децата, преживели насилие

Сподели

Заедно събрахме 89 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
88 0 0 0 1 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Историята на малкия Иван

Ние ще ви разкажем история на семейството на седемгодишния Иван, свидетел на агресията и взаимните обвинения между своите родители. За помощ ни потърси майката, след поредната семейна разправия, със срам показа охлузванията и синините си, за първи път проговори за „тайната”.

Младата жена вече бе решена, че иска ново начало и по-добър живот за себе си и сина си. Ние я изслушахме, подкрепихме и придружихме по нелекия път от решение, медицинско свидетелство, разговор с адвокат до издаването на Заповедта за незабавна защита.

Погрижихме се и за Иван, имаше собствено пространство, в което можеше да ни разкаже и покаже своята истина. Първоначално объркан и неуверен, впоследствие концентриран и съсредоточен. Да, с Иван, и с всяко друго дете не можеш да седнеш и просто да си говориш, да промениш живота му ей така, с вълшебна пръчица. Нужен е друг подход – той започна да играе, да рисува и без да разбира, неусетно ни разказа за дрязгите в семейството.

Процесът не бе нито къс, нито лек, но той се справи. Прие, че мама и татко вече няма да живеят заедно под един покрив, но винаги ще останат негови родители, усети че насилието и виковете нe са нормални. Сякаш махнал товара на вината и вече спокоен, Иван започна да гради един нов поглед за вече различното си семейство. Майката, също по-уверена в своите възможности, подкрепи детето си в новото начало.

Това е мисията на екипа „Център Мария” – да подкрепяме децата, преживели насилие и техните семейства!

letter Годишно работим средно с 52 семейства от региона на Г. Оряховица и В. Търново, голяма част от които променят живота си.