Да подкрепим една самотна майка да завърши образованието си!
DMS OBRAZOVANIE

Да подкрепим една самотна майка да завърши образованието си!

Сподели

Заедно събрахме 227 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
57 0 0 0 110 лв. 50 лв. 10 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

 

Мирослава (името на жената е променено) е на 22 години от град Търговище, студентка във втори курс в специалност английска филология на Шуменския университет.

Тя е самотна майка, учи и работи, за да издържа себе си и детето си. Много други млади майки учат и работят, нали? Мирослава е амбициозна и упорита и досега успява да се справи с разходите. Но само силен характер не е достатъчен. Тя няма да успее сама да завърши висшето си образование без подкрепа.

Младата жена напуска училище в 11-ти клас, когато се запознава с партньора си и забременява. Семейният живот обаче й носи много болка. Тя системно е унижавана и малтретирана. Живее в крайна нищета, защото мъжът й прибира всички пари от майчинството, за да залага на хазартни игри. Въпреки трудното си положение и изправена пред неизвестността, Мирослава намира сили да напусне тази „отровна” връзка. Заедно с детето си се подслонява при своите родители.

Ние от „Асоциация НАЯ” помагаме на Мирослава с консултации с психолог и социален работник от една година. С много усилия тя започна да изгражда живота си отначало. 

Младата майка се върна в училище и успя да завърши средното си образование. С дипломата от гимназия обаче беше трудно да намери работа, с която да осигури издръжката на себе си и детето си. Получаваше минимална заплата, а по време на кризата с COVID-19 остана без работа и никакви доходи.

Въпреки че нямаше пари, за да плаща за частни уроци, Мирослава залегна здраво над учебниците и сама се подготви за изпит по английски език. Получи добра оценка и стана студентка в Шуменския университет. Успяхме да платим първите й три семестъра.

letter Сега самотната майка има нужда от помощ, за да завърши висшето си образование. Трябват 1 500 лева, за да се платят 5 семестъра до края на обучението й, както и 1310 лв, за да да може Мирослава да запише два семестъра за учителска правоспособност и изкара курс за компютърна грамотност и бизнес английски.