Спешна кампания за Денислав!
DMS DENISLAV

Спешна кампания за Денислав!

С помощта на много дарители парите за лечението на Денислав са събрани и кампанията в DMS е прекратена.

От сърце му желаем бързо да се възстанови и завинаги да забрави за болестта!  

 

Сподели

Заедно събрахме 81 557 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
46699 295 14 13219 лв. 2635 лв. 18344 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През 2017 г. Денислав е диагностициран с остра лимфобластна левкемия. След проведеното химиотерапевтично лечение е постигната пълна ремисия. До ноември 2019 год. Дени е на поддържаща терапия.
За съжаление, година по-късно се установява рецидив – остра миелоидна левкемия. Родителите се свързват със Sourasky Medical Center в Тел Авив и получават първоначално оферата за лечение и алогенна костномозъчна трансплантация от нефамилен донор на стойност 200 000 щатски долара.

По-късно, когато детето вече е прието, сумата нараства на 300 000 долара, тъй като се налага да му бъдат проведени 2 курса предоперативна химиотерапия, всяка по 50 260 долара.

Репортаж по bTV