Помощ за Георги
DMS JORO

Помощ за Георги

Георги е диагностициран с ДЦП и има нужда от редовна рехабилитация и физиотерапия. Кампанията на Георги е прекратена поради ниска активност.

Сподели

Заедно събрахме 5 729 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1304 0 0 3022 лв. 765 лв. 638 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 1 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Георги се ражда с асфиксия и интравентрикуларен кръвоизлив и в последствие развива детска церебрална парализа – спастична квадрипареза.

Година и половина му е провеждана рехабилитация в България, но без съществено подобрение в състоянието му. Затова родителите се насочват към център „Рибем” в Турция.

Двуседмична рехабилитация в турския център е на стойност 2000 евро. За престой са необходими 490 евро на месец.

letter За 6-месечна терапия на Георги са нужни 14 940 евро!