Вдъхни светлина и кураж!
DMS MENTOR

Вдъхни светлина и кураж!

Сподели

Заедно събрахме 45 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
25 0 0 0 лв. 20 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

“Тази година ще има ли “Училищни чудеса”?” – такива съобщения получаваме от ученици, които са участвали предни години в лидерската програма, която организираме в общините Ябланица и Луковит.

Ние сме екип от доброволци и вече седма година движим инициативата “Училищни чудеса” в двете общини. Защо там? Защото сме живели и сме били учители в тези населени места в продължение на поне 2 години.

Видели сме потенциала на местните хора и в същото време сме почувствали тяхната неувереност, усещане за безсилие и обреченост, които са се просмукали в средата около тях и ги възпират да преследват мечтите си.

Над 50 ученици са участвали досега в лидерската програма „Училищни чудеса” като са осъществили 25 значими за общностите им проекти.

Лидерската програма цели именно да вдъхне увереност на ученици в региона да се противопоставят на проблеми в тяхното населено място. А ако питате самите тях за лидерската програма на “Училищни чудеса”, ще чуете:

“Училищни чудеса е място, на което се учим да не пренебрегваме проблемите си, а да се опитаме да ги решим и да променим нашата среда, ако тя не ни харесва.”, ученичка от с. Румянцево.

“Училищни чудеса ни научи да вярваме в себе си и, че трябва да продължаваме напред, каквото и да става”, ученичка от с. Петревене .

letter Имаме готовност да стартираме програмата за 20 участници през февруари 2021 и да я продължим до края на годината!