Слънчева беседка
DMS BESEDKA

Слънчева беседка

Щастливи сме да съобщим, че кампанията на Дневен център „Слънчевата къща“ – гр. Варна приключи успешно!

Благодарение на помощта от дарителите не само в DMS, момчетата и момичетата ще имат пространство, където да прекарват повече време на открито.

Благодарим!

Сподели

Заедно събрахме 2 333 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
323 0 0 0 лв. 10 лв. 2000 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

2020-та година ни затвори вкъщи и ни постави в ситуация да разберем какво е да не можеш да излезеш навън. Осъзнахме колко е важно това простичко действие и колко много ни липсва. За някои хора обаче тази ситуация е още по-тежка.

На нас ни се налага временно да се лишим от тази възможност. А сега си представете, че целият ви живот е такъв – между четири стени. Непоносимо, нали?

За 25 младежи с множествени увреждания от дневен център „Слънчевата къща“ животът е точно такъв целогодишно.

Центърът няма двор и условия, за да излизат младежите навън, затова те са „наказани“ занятията им да се провеждат само вътре.

letter Ако ни помогнете да съберем 7 800 лв., ще можем да построим беседка, където да провеждаме заниманията на нашите момчета и момичета на открито.