Подкрепете инициативата „Плетем за българските деца“!
DMS PLETEM

Подкрепете инициативата „Плетем за българските деца“!

Играчките са прекрасни, а вие сте вълшебници на доброто” – така дарителите, които купуват плетени играчки с мисия от страницата „С вяра в доброто – подари надежда“, описват получените красоти.

Сподели

Заедно събрахме 2 811 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
816 120 0 0 310 лв. 130 лв. 1315 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

В началото на 2015 г. Мариана Гелева подема инициативата и организира жени от всички краища на България в група „Плетем за българските деца“.

Вече 6 години изработват безвъзмездно играчки и други изделия, които след това се продават в полза на деца и възрастни хора, нуждаещи се от скъпоструващо лечение. Парите от продажбата на техните плетени изделия отиват директно в дарителските сметки на болните.

Само за последната година с труда си жените успяват да съберат 65 800 лева в полза на малките и големи герои, борещи се с тежки заболявания. Най-трудната част за тях обаче е закупуването на прежда и други материали.

letter За да продължат да правят добро, имат нужда от нови последователи, които да даряват средства за закупуването прежда и материали.