За параклис „Св. Иван Рилски“ на Мальовица!
DMS RILA

За параклис „Св. Иван Рилски“ на Мальовица!

Целта на кампанията е изпълнена и параклиса е поставен с помощта на много дарители и доброволен труд. Средствата събрани от DMS кампанията и други дарения ще бъдат използвани за облагородяването на пространството около малкия храм, поставянето на мемориал на загиналите алпинисти и работа по къта за отдих.
Благодарим за дарителската подкрепа!

Сподели

Заедно събрахме 1 202 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
266 3 0 355 лв. 235 лв. 340 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Идеята ни е да построим параклис на Мальовица и по-точно на Меча поляна пред Централната планинска школа.

Параклисът ще носи името „Свети Иван Рилски“ – светецът-покровител на българския народ, чийто мощи са в Рила планина. Параклисът ще бъде за всички туристи, тръгнали из Рила и из района на Мальовица, която е символ на планинския туризъм и алпинизъм.

Първата копка на параклиса е на 19.10.2019 г., празникът на Св.Иван Рилски, мястото е осветено от Архиерейския наместник на Самоковска околия.

Проектът е обособен като „кът за отдих с културен елемент“. Именно  параклисът ще бъде културният елемент. За изграждането му е нужна помощ и дарения на стойност 45 000 лева.

За началния етап – изграждане на фундамент, сдружението разполага с налични 15 000 лева от стопанисване на паркинга на Мальовица.

letter Мальовица е един от най-предпочитаните планински маршрути. Ежегодно я посещават хиляди туристи. Мальовица е основен център на алпинизма в България. Тръгвайки и връщайки се от планината, всеки турист ще може да запали свещ за здраве и успех. Параклисът ще бъде изграден и в памет на загиналите български алпинисти.