Да помогнем на Калоян!
DMS KOKI

Да помогнем на Калоян!

За един месец кампанията на Калоян успя да събере необходимите средства за лечението му. По неговия случай все ощ още няма яснота кой и как ще заплаща лекарството. За Калоян има издаден формуляр S2 от НЗОК, който е изпратен във Франция, но все още не е задействан от френска страна. Родителите на Калоян вече за закупили със собствени средства лекарство за 2 месеца, а със даренията от кампанията ще закупят за още два.

В случай че се налага отново да бъде закупено лекарството, кампанията за Калоян ще бъде веднага подновена.

Сподели

Заедно събрахме 20 018 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3052 12 0 1281 лв. 767 лв. 14894 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Това е трета поред кампания за лечението на Калоян в DMS. Той беше диагностициран със „Сарком на Юинг” през 2016 год. Първоначално лечението му се провеждаше в Турция, за което имаше кампания за набиране на средства и в ДМС.

В последствие Калоян беше приет за лечение с формуляр S2 (формуляр от НЗОК, с който се покрива стойността на лечението в чужбина) в болница „Гюстав Руси”, Франция, където беше постигната ремисия.

През януари 2019 год. на контролен преглед се установява разсейка в белия дроб и Калоян  започна нов курс химиотерапия във Франция.

От 30.06.2020 год. френските специалисти назначават на Калоян таргетна терапия с Cabometix, която трябва да продължи 12 месеца. Стойността на 1 курс е 4 843 евро. Р

letter Калоян получи нов формуляр S2 от НЗОК на 23 септември 2020 г., но процедурата по придвижване и одобрение от френските здравни служби ще отнеме минимум 2 месеца, в които той не може да чака!