Помощ за Турхан
DMS TURHAN

Помощ за Турхан

Турхан Кямилов Силистра

Кампанията на Турхан приключва, след като за него беше направено щедро дарение от компанията NEPI Rockcastle, с което се покрива недостигащата сума за неговото лечение в размер на 8119 лв.

Благодарим на всички дарители, които дадоха своята подкрепа за Турхан! 

Сподели

Заедно събрахме 513 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
285 0 0 188 лв. 40 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Турхан набира средства за раменна артропластика – смяна на раменните стави. Операцията не се покрива изцяло от НЗОК, необходимо е доплащане от 8 600 лв.

Турхан страда от псориазис от 6-годишен. През годините заболяването води до усложнения – псориатричен артрит, спондилит на гръбнака и анкилоза на големите стави, вторична остеоартроза и остеопороза.

Това е трета кампания за Турхан в DMS. При първата бяха набрани средства за смяна на тазобедрени и коленни стави. Операциите бяха извършени и след 13 години на легло, Турхан проходи.

Втората кампания беше за набиране на средства за рехабилитация – общо 8 600 лв.

letter Настоящата кампания е за набиране на средства за раменна артропластика – смяна на раменните стави. НЗОК заплаща 1440 лв. за става. Необходимо е доплащане от 6 800 лв. за импланти за двете рамена, както и 1800 лв. за избор на екип за две операции.