Живот за Сияна!
DMS SISI

Живот за Сияна!

С огромно прискърбие съобщаваме, че малката Сияна е починала. Дарителската кампания е прекратена, а събраните средства ще бъдат дарени за друга кауза. Изказваме съболезнования на родителите и близките, загубата на дете е непрежалима болка.

Сподели

Заедно събрахме 118 249 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
55746 1120 19 15296 лв. 5989 лв. 38883 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През януари 2020 малката Сияна започва да се оплаква от болки в корема. Проведеният КАТ на корем показва тумор на левия бъбрек с разсейки в тазовата област и белите дробове.

Детето е наблюдавано и лекувано в болница „Царица Йоанна“ (детска онкохематология) и Пирогов (детска урология). Приложени са 6 курса химиотерапия за високорискови бъбречни тумори и през юни месец е оперирано за отстраняване на левия бъбрек.

Резултатите от хистологията показват, че се касае за тумор на Вилмс. Започва нов курс химиотерапия, но скоро става ясно, че на мястото на отстранения бъбрек има нов тумор.

Родителите решават да направят консултация в Израел, където след повторен анализ на хистологичен материал, им предлагат оферта за 3-месечно лечение с нов курс химиотерапия, лъчетерапия и костно-мозъчна трансплантация на стойност 273 670 евро.

letter "Съдбата е решила да ни изправи пред огромно изпитание – риск за живота на детето ни. Поради агресивността на рака и усложненията, през които Сияна минава докато се лекува, се налага СПЕШНО да търсим помощ за животоспасяващото лечение на силното ни момиченце в Израел! Най-голямата болка в живота на една майка е детето ѝ да не е добре и да има спешна нужда от подкрепа! Сумата е огромна за нас, немислимо е да се справим сами!"