Шанс за всяко дете!
DMS PINK

Шанс за всяко дете!

Сподели

Заедно събрахме 2 639 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
141 13 9 167 лв. 110 лв. 2150 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Фондацията развива своята програма на територията на общините Трън, Пещера и Перник където ползва като материална база „Розовата къща” и класни стаи в училища наречени „Розовите стаи” по споразумение с директорите – 6то СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Перник и Основно училище „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Пещера. Фондацията има и сътрудничество с професионална гимназия Васил Левски, гр. Пещера

Ефектът, който целим, е личностно развитие на всяко едно дете чрез включването му в наши дейности – обучения, мероприятия, клубове по интереси.

Промяната е свързана с повишаване на самоувереността и самочувствието на децата чрез придобиване на нови знания и умения, създаването на творби изработени от всяко дете, които ще бъдат представени на изложби и базари, осигуряване на платен стаж (за младежите на възраст 16-17 години в клуба по готварство), разрешаване на проблеми и подобряване на психо-емоционалното състояние на деца в риск с помощта на психолог, както и превенция на отпадане от училище чрез разговори, насърчение, включване в интересни арт занимания, които имат и арт терапевтичен ефект

Някои от участниците имат възможност посредством готварски клуб и уреден от фондацията стаж да се реализират професионално; други откриват и разгръщат свой талант и учат английски език, особено деца, които живеят в райони с ограничени възможности за развитие като Трън; трети получават емоционална подкрепа от специалист във връзка с личен проблем.

През цялата година децата са включвани в занимания в зависимост от тяхната потребност, интереси и свободно време.

Manicure and Pedicure Course for girls in Pernik

A fair chance for every child

Публикувахте от PINK Foundation в Понеделник, 3 юли 2017 г.

letter Всяка година в безплатните обучения и клубове по интереси, летни мероприятия и индивидуални срещи с деца, организирани от фондация ПИНК участват между 150 и 200 деца на възраст от 3 до 18 години.