Надежда за Станимир!
DMS STANIMIR

Надежда за Станимир!

Кампанията за Станимир приключва на този етап, тъй като в момента рехабилитация не може да бъде проведена, заради пандемията от коронавирус.

Оставаме в готовност да я подновим, когато обстоятелствата позволят начало на терапията. Благодарим на дарителите, които подкрепиха Станимир!

Сподели

Заедно събрахме 4 381 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
365 2 0 232 лв. 3215 лв. 565 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 6 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Станимир се ражда в депресивно състояние с асфиксия, в резултат на което развива детска церебрална парализа – квадрипирамиден синдром. Детето е претърпяло 14 ортопедични операции в България, но те не водят до подобрение, а някои дори влошават състоянието му.

През февруари 2019 год. родителите завеждат Станимир в Детска болница Шпайзинг – Виена, където специалистите установяват неврогенна луксация на дясна тазобедрена става, неврогенно изкривяване на ходилото, кокса валга отляво и препоръчват сложна операция, която не може да се извърши в България. Родителите подават заявление във фонда за лечение на деца за заплащане на лечението.

Първоначално получават отказ, но след обжалване и становища на трима експерти, че операцията не може да се извърши в България, средствата са отпуснати и Станимир е опериран.

На контролен преглед в края на 2019 год. австрийските специалисти отчитат, че операцията е успешна и преценяват, че е възможно да бъдат махнати вложените при операцията импланти на тазобедрените стави.

letter Родителите подават отново заявление за финансиране на тази последна операция, вече в НЗОК, в звеното, което замени фонда за лечение на деца. Получават отказ, въпреки че става въпрос за продължаващо лечение. Стойността на операцията е 7 490 евро, които родителите не могат да осигурят сами.