Помогнете ни да предадем магията на децата
DMS TARNAK

Помогнете ни да предадем магията на децата

Сподели

Заедно събрахме 1 318 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
184 18 0 100 лв. 98 лв. 900 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Не струва много да мечтаеш!

В Търнак живеят хора с големи мечти. Те вярват, че скоро ще дойде денят, в който светлините в салона ще изгаснат, за да светнат двата прожектора, ще се отвори завесата и всички погледи ще бъдат отправени към сцената. А там малки и големи ще почувстват вълшебството.

Поколения израстнаха в читалище „Васил Левски 1899“. Те припознават това място като втори дом, като място, където е минал животът им.

Целта ни е децата ни отново да се качат на читалищната сцена, да усетят нейната магия, да могат да мечтаят!

letter Това може да се постигне само след неотложен ремонт на покрива и тавана на Театралния салон. Необходими са 15 000 лв.