Да представим характера вътре, разбираемо за децата отвън!
DMS HARAKTER

Да представим характера вътре, разбираемо за децата отвън!

Кампанията ще бъде подновена скоро с нов проект на сдружение „Общност Каузи и Начинания“.

Сподели

Заедно събрахме 113 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
30 24 0 20 лв. 15 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Родители, учители и общество искаме децата в България да бъдат едновременно умни и добри в училище и в живота. Ще ни се да знаят и умеят да ползват цифрите по математика, буквите по български език и правилата за движение по пътищата. Но ни се ще и да бъдат упорити в поведението си – да довършват започнатото и да опитват отново след грешка или провал, да бъдат любопитни и благодарни, нали?

В началното училище има разнообразие от образователни материали за деца, с които родители и учители да представят нагледно знанията за света по учебните предмети. Но, уви, има ли с какво да представяме така нагледно и също толкова важните силни страни на характера, които да помагат на децата да узнават и разбират кои са те самите и какво носят в себе си като супер сили за развитие и успех?

Ние, Характер.бг, вярваме, че уменията и поведението за характер са в основата на резултатите, успеха и щастието на децата в училище и в живота.

Затова със своите ментори за характер доброволно провеждаме работилници за характер за ученици от 1 до 4 клас, позитивни преживявания за деца, семинари и обучения за родители и учители, методическа подкрепа по позитивно образование и образование за развитие на характера за училища, и тематични събития.

С все по-голямата динамика и непредсказуемост в живота на децата, включително и с Covid-19 сега, те трябва да преценяват още по-добре всяка ситуация и всяко свое поведение, да се адаптират още по-гъвкаво към новата реалност, да учат още по-бързо, да си помагат повече, да поддържат надежда и оптимизъм за по-доброто бъдеще, да бъдат още по-жилави, да се справят със стреса и тревожността.

В тези времена, когато работата и контактът на живо между нашите ментори за характер и учениците, учителите и родителите в страната стават все по-ограничени, образователните ресурси по характер за деца са възможност Характер.бг да помагаме вкъщи и в училище от разстояние.

letter Ние, Характер.бг, вярваме, че уменията и поведението за характер са в основата на резултатите, успеха и щастието на децата в училище и в живота.