Живот за Пламен!
DMS PLAMEN

Живот за Пламен!

Пламен Минков, 46 В.Търново

Кампанията на Пламен Минков е прекратена поради слаба дарителска активност и изтичане на срока на офертата за лечение. В случай, че бъде намерена нова оферта, кампанията ще бъде активирана отново.

Сподели

Заедно събрахме 9 158 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2420 111 31 0 2268 лв. 468 лв. 3625 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Дългото поддържащо лечение чрез хемодиализа дава увреждания на костната система и влошава все повече качеството му на живот.

Единственият начин да се подобри състоянието му е бъбречна трансплантация!

Клиниката „Истиния Университи Хоспитал“ (Истанбул) е готова да извърши трансплантацията. Стойността на лечението е 22 000 щатски долара.

Сумата е непосилна за семейството на Пламен и затова той стартира дарителска кампания.