Подкрепете деца и техните семейства, за да останат ЗАЕДНО!
DMS IRIS

Подкрепете деца и техните семейства, за да останат ЗАЕДНО!

Сподели

Заедно събрахме 1 485 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
116 13 0 125 лв. 116 лв. 1102 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Пандемията от COVID-19 постави сериозни предизвикателства пред България първо в областта на здравеопазването, а след това пред икономиката. Хиляди български граждани останаха без работа, регистрирани в бюрата по труда.

Броят на хората в неплатен отпуск и такива, които са били самоосигуряващи се или пък са собственици на микро бизнеси в затруднено положение, също е значим.

В допълнение към съществуващия и преди пандемията висок ръст на бедност, сравнен с останалите страни, членки на Европейския Съюз,  кризата постави големи групи от деца и техните родители в тежки условия за живот. Тези семейства имат нужда от помощ, за да преодолееят кризисната ситуация в живота си.

Програма „ИРИС“ ще подкрепя такива семейства и цели намаляване риска от раздяла на деца и родители, като осигурява средства за покриване на основните им нужди.

Програмата ще финансира граждански организации и граждански групи, които предоставят помощ на нуждаещите се семейства в цялата страна.

Правим го, защото тези организации познават семействата, знаят проблемите и нуждите и са на местата, където живеят семействата в нужда. Вече имаме осигурен финансов ресурс, но ние знаем, че нуждата е много по-сериозна и ще съществува още дълго. Надяваме се с ваша помощ за успеем да съберем още средства!

Програма „Ирис“  е създаден по идея и инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа на децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

letter Избрахме ИРИС за име на нашата програма, защото ИРИСЪТ символизира вяра, надежда, обновление, все неща, от които се нуждаем в борбата с кризата с COVID-19.