Спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19
DMS SILA

Спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19

Сподели

Заедно събрахме 3 527 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1390 594 66 280 лв. 46 лв. 293 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Защо?

Български фонд за жените, съвместно с Фондация BCause и Български дарителски форум стартират спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на пандемия от COVID-19.

В България услугите за превенция и защита на жени, жертви на насилие, са изключително недостатъчни като брой, капацитет и са системно недофинансирани. Кризисните центрове, които предлагат временен приют са едва 13 за цялата страна. Половината областни градове нямат подобна социална услуга.

За двумилионна София центърът е само един – с осем места. През него преминават средно по 100 жени с децата си годишно. Сега тези центрове са препълнени и имат нараснали нужди, свързани с овладяването на пандемията, така че да могат да отговорят на нуждите за спешна закрила.

Фондът ще подкрепя жертвите на домашно насилие и техните деца, като подпомогне организациите, които работят на първа линия и предоставят юридически, психологически и социални услуги на жертвите на домашно насилие, управляват кризисни центрове за настаняване на жени и деца, консултативни центрове и мобилни услуги в цялата страна.

Средствата се набират както от корпоративни, така и от индивидуални дарители. Три компании вече се включиха с целево дарение в инициативата. Това са: Biersdorf / NIVEA, EasyPay и Experian.

letter Да подадем ръка на най-нуждаещите се жени и деца! Да им дадем надежда и сигурно убежище сега!