Да помогнем на Мелани!
DMS MELANI

Да помогнем на Мелани!

Средствата за последната операция на Мелани са събрани. Благодарим на дарителите, подкрепили кампанията!

Сподели

Заедно събрахме 24 231 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5811 92 12 0 4797 лв. 1700 лв. 11679 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

На едногодишна възраст детето е оперирано за отстраняване на мозъчна киста, а след това и за поставяне на стенд на левие бъбрек.

Поради постоянните инфекции от поставения стенд, заради които Мелани е на непрекъснато антибиотично лечение, лекуващите лекари съветват родителите да потърсят мнение и лечение извън България и те се обръщат към клиника по детска урология в Линц, Германия.

През май 2020 г. първочалната оферта за стойността на лечението е коригирана от немска страна с по-висока сума в размер на 18 067 евро, с което сумата, която е предмет на кампанията в DMS се променя от 10 690 евро на 12 067 евро.

След извършени изследвания е препоръчана нова операция. Стойността на операцията е 16 690 евро,а датата за прием в болницата е 21.07.2020 год. Родителите на Мелани са подали заявление в НЗОК за финансиране на лечението на 9 март 2020 г.., но до момента нямат отговор и решение.