Образование чрез изкуство
DMS ART

Образование чрез изкуство

Сподели

Заедно събрахме 25 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
20 0 0 0 5 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Център АЛОС в партньорство с над 15 музеи и организации разработи програма  „Образование чрез изкуство“ за образователни творчески ателиета в български музеи.

Прилагаме актуални за Европа артистични идеи и дигитални технологии за интерпретиране на културното наследство, съхранявано в музеите.

Съвместно с млади артисти и утвърдени специалисти превръщаме публиката от зрител – в участник.

От 2015 г. до сега сме проведели над 30 образователни уъркшопи в над 15 партньорски музей в страната с включването на над 6000 деца и възрастни.

Основни уъркшопи са:

– Ателие „Рисуване със светлина“
С атрактивната фотографска техника light-painting въвличаме гостите на музеите в светлинни рисунки на място по музейни теми и обекти. Работили сме в Кюстендил, Горна Оряховица, Благоевград, София, Стара Загора, Бургас и други. Искаме да продължим и в Природонаучния музей в Пловдив.

– Образователен екологичен уъркшоп „МозайкКАП“
В Зоопарк София с над 1000 деца и родители изградихме 7 мозайки от 22000 цветни пластмасови капачки на емблематични български животни (вълк, елен, пъстърва, жаба, пеликан, и други). Искаме да продължим с табло на мечка.

– Фотоколажно ателие „Стари снимки с нови хора“
Интерактивно ателие за представяне и преживяване на музейни теми. Вмъквме заснемани на място хора от публиката чрез фотоколажна манипулация в предварително подготвени снимки от архивните фондове на музеите. Искаме да продължим и в Музея на авиацията в Крумово!

letter Работили сме в Русе, Варна, Кюстендил, Горна Оряховица, София, Бургас и други.  Искаме да продължим и в Музея на авиацията в Крумово!