Програма за интензивна терапия на Карин дом
DMS KARIN DOM

Програма за интензивна терапия на Карин дом

Сподели

Заедно събрахме 3 495 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
391 177 66 0 1105 лв. 280 лв. 1035 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Фондация Карин дом е една от първите организации в България, която въвежда и разпространява ефективни терапевтични и обучителни практики за деца със специални нужди и техните семейства.

Стартила работата си като Център за социална рехабилитация и интеграция още през 1996г., днес Карин дом е водеща организация в страната, която годишно предоставя услуги на повече от 300 деца и техните семейства. Над 1000 специалисти, учители и студенти се включват ежегодно в обучителните ни събития.

През месец септември 2022г. отвори врати новият модерен комплекс за терапия на деца със специални потребности на Карин дом във Варна. Комплексът разполага с: вътрешен басейн; зали за физиотерапия, ерготерапия; сензорно-моторна зала; център за ранна интервенция, Монтесори център, стаи за диагностика, индивидуална и групова терапия, модерна мултисензорна зала, игротека с образователни играчки, вътрешен двор с две детски площадки.

Проектът е реализиран след международен конкурс и е с изцяло достъпна и функционална среда, създаден съгласно спецификата на работата на Карин дом и европейските стандартите за работа с деца.

Карин дом се намира във Варна, но високата специализираност и постижения в терапията на деца със специални нужди привличат интереса на семейства от цялата страна.

Това ни мотивира да предоставяме на семейства от други населени места, които нямат достъп до качествени услуги и професионална подкрепа, едноседмични терапевтични пакети, които включват:

  • Индивидуална оценка на състоянието на детето;
  • Ежедневни терапевтични сесии със специалисти спрямо нуждите на детето (физиотерапевт/ психолог/ логопед), които да го подпомогнат в развитието на нужните умения и справянето в ежедневните дейност;
  • Включване в групови дейности (Монтесори, сензо-моторни дейности и др.) спрямо състоянието на детето, за да се подпомогне неговата адаптация в детска градина/ училище, както и развитие на нови умения;
  • Консултации със социален работник относно правата и възможностите, които семейството и детето може да ползва;
  • Обучение на родителя по време на всички дейности с детето, за да може да изгради умения и увереност, че може да подкрепя детето и у дома;
  • Разработка на домашна програма със снимки и насоки за упражненията и стъпките, които семейството да следва след като се прибере у дома. Програмата може да се сподели с учителите на детето от детската градина/ училище, за да могат да се обединят усилията за подкрепа на детето;
  • Подкрепящи онлайн консултации след прибирането на семейството у дома.
letter Подкрепете достъпа на семейства с деца със специални нужди от цялата страна до качествени терапевтични услуги, които да подпомогнат ранното детско развитие и адаптацията на децата в детска градина и училище.