Нека подкрепим българските медици, работещи в условията на COVID-19!
DMS SOLIDARNOST

Нека подкрепим българските медици, работещи в условията на COVID-19!

Приключва активността си кампанията на Министерство на здравеопазването в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19 DMS SOLIDARNOST.

Това беше най-голямата кампания в дарителската платформа DMS , стартирана в отговор на ковид пандемията, която предизвика огромна дарителска активност, доброволчество и съпричастност.

Средства в размер на 431 809 лв. набрани от кампанията на министерството са използвани за закупуване на оборудване, с което здравни заведения се справиха с вълната пациенти и техните нужди.

  • Националния център за трансфузионна хематология /НЦТХ/ получи 120 000 лева за закупуване на 2 апарата за автоматична плазмафереза;
  • УСБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД бе подпомогнат за доставка на мобилна рентгенова система тип „Кугел“ с 49 500 лв.;
  • три болници – МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД Монтана, МБАЛ Силистра АД и МБАЛ Шумен АД – получиха три апарата за изкуствена белодробна вентилация на стойност 147 389 лв.;
  • МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч успя да закупи апаратура и да оборудва лаборатория за извършване на PCR изследвания на пациенти с COVID-19 с 114 920 лв.

Благодарим на всички, които подкрепиха кампанията и бяха солидарни с усилията на българските медици!

Сподели

Заедно събрахме 430 298 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
271411 367 0 0 47283 лв. 16453 лв. 94417 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Солидарни срещу епидемията

Днес най-важното е усилията на всеки от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем от него не просто по-силни, а и единни.

Сега от най-голяма подкрепа се нуждаят здравната ни система и всички онези хора, чиито професионални знания и опит са фокусирани върху това да гарантират на всички нас адекватна медицинска грижа по време на пандемия.

Това е трудна задача, изискваща съпричастност!

Затова призоваваме българските граждани, които имат възможност, да бъдат солидарни и да се включат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез изпращането на SMS с текст DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17777 за трите мобилни оператора в България (не се удържа ДДС).

letter Всички набрани средства ще бъдат изразходвани при пълна прозрачност!