Дари за социално ангажирано изкуство!
DMS BUDILNIK

Дари за социално ангажирано изкуство!

Сподели

Заедно събрахме 68 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
25 0 0 43 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Само 300 лева не достигат за попълване на наградния фонд към конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК  за изданието му през 2020 година.

Общият размер на фонда е 1000 лева,  като с тези средства се осигуряват 3 парични награди за творците отличени на първо място в трите категории на конкурса: „Фотография“, „Илюстрация“ и „Текст“.

Досега, благодарение на дарители, успяхме да наберем средствата, необходими за две от трите награди. Целта ни е до края на юни 2020 година да наберем и средствата за третата награда.

Конкурсът ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК отличава млади творци, разказващи за свободата да се сдружаваме за общи действия, да отстояваме открито целите си и да казваме какво мислим.

Сега, във времена като днешните, когато общуването се случва по необичаен начин, младите творци ще изпратят послание чрез изкуството си за това колко са жизненоважни гражданските ни права винаги, за да ги има и по време на криза.

letter Твоето дарение ще ни помогне да дадем заслужено признание на талантливите млади творци! Техните творби са послание - да бъдем будни за правата си и да ги ценим винаги, за да ги има и по време на криза.