Дарете сега за бежанците от Украйна!
DMS CONCORDIA

Дарете сега за бежанците от Украйна!

DMS CONCORDIA приключи. Кампанията набираше средства с цел да осигуряваме на хората, бягащи от войната в Украйна това, от което имат нужда: спокойна и защитена среда; възможност да си починат от стреса, който преживяват и да намерят начин да продължат напред.

Сподели

Заедно събрахме 2 148 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
207 78 30 0 750 лв. 275 лв. 610 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

„Надяваме се до седмица да се върнем в Украйна“ беше първото, което чух с надежда в гласа от дъщерята Галя в първото семейство от Украйна, което настанихме при нас.

Когато влязох в стаята видях уплашените им лица, въпреки привидното спокойствие, което се опитваха да излъчват. Това беше вторият ден, откакто са при нас и май още не осъзнаваха какво точно им се случва. „За първа нощ спим, откакто започна войната при нас…“, сподели Галя. „Страх ни е за живота ни, но искаме да се върнем, когато всичко свърши. Днес трябва да е имало преговори и се надяваме да са се разбрали и войната да свърши…“, продължи с надежда тя.

Те са бесарабски българи, роднините им са живеели в района на Ямбол и преди много години са се преселили в Украйна. „В района, в който живеем около Одеса има над 75 000 българи, всички говорим български език.“ разказа ми Галя.

Когато започнала войната, заводът, в който работела бил разрушен и тя останала без работа. Там е останал брат ѝ Руслан, защото е на възраст, в която подлежи на задължителна военна служба и е забранено да напуска Украйна. Той има българско гражданство и преди време е живеел и работел в България. „Ние живеем на границата с Румъния, там е опасно. Руслан ни каза да дойдем тук, в България, защото е по-сигурно и ето, тук сме“ сподели с мен Галя.

Все още не можем да се отърсим от стреса… когато чуваме шума от самолети наблизо се плашим… Надяваме се до седмица да се върнем в Украйна…

Подкрепете хората от Украйна, които бягат от войната и търсят спокойна и сигурна среда тук, в България!

Вече можете да направите своето дарение и в Settle като сканирате QR кода по-долу:

letter Фондация КОНКОРДИЯ България приема бежанци от Украйна, потърсили подкрепа и защита в България! Имаме подготвени 22 места, които предвиждаме, че скоро ще бъдат запълнени и планираме да предоставим още. При нас бежанците от войната получават напълно безвъзмездно подслон, храна, административно съдействие, емоционална и психологическа подкрепа и всичко, което е необходимо за спокойния им престой.