Живот без диализа за Христо!
DMS HRISTO

Живот без диализа за Христо!

Кампанията няма дарителска активност, поради което е  прекратена.

Сподели

Заедно събрахме 7 742 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4767 45 0 0 1085 лв. 960 лв. 840 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 28 от 2 лв. 1 от 5 лв. 1 от 10 лв.

За кампанията

През 2016 год. на Христо е поставена диагноза „Хроничен нефритен синдром”.

Лекуван е многократно в различни болници, но през 2019 год. бъбречната недостатъчност преминава в терминален стадий, което налага да бъде включен на хемодиализа 3 пъти седмично по 4 часа.

Решение за Христо е бъбречната трансплантация. Тъй като не може да чака дълго, без да се увредят вътрешните му органи, той се обръща към болница „Газиосман паша” в Турция, откъдето получава оферта за кръстосана трансплантация на стойност 25 000 евро.