Да спрем пушенето в заведенията!
DMS BEZDIM

Да спрем пушенето в заведенията!

Сподели

Заедно събрахме 31 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
21 3 0 4 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

В повечето заведения за хранене и развлечения у нас се пуши, въпреки съществуващата забрана. Над 95% от подадените сигнали за нарушаването й са за такива заведения.

Засегнати са всички граждани, на които е отнето правото на здравословна среда – най-вече деца, младежи, родители, бивши пушачи и работещите в заведенията.

Целта на нашата кампания е да постигнем политическа воля за ефективно прилагане на забраната за пушене на закрито, като искаме да активираме широка обществена подкрепа и участие на гражданите в прилагането и спазването й.

Това може да стане чрез:

  • Разработване и отпечатване на визуално атрактивни плакати и листовки за разпространяване по заведения, улици и в интернет, с участието на популярни лица от спорта и шоу бизнеса;
  • Разработване на мобилна апликация за подаване на сигнали към платформата за подаване на граждански сигнали за нарушения на забраната и обмен на информация между членовете и симпатизантите на “България без дим”.

До момента Сдружението е провеждало разнообразни и успешни медийни и застъпнически кампании, познаваме задълбочено проблема и обществените нагласи, имаме изградени комуникационни и медийни канали и поддържа платформата за сигнали за нарушения на забраната за пушене.