Да подкрепим Линията в помощ на зависимите и техните семейства
DMS HELPLINE

Да подкрепим Линията в помощ на зависимите и техните семейства

Сподели

Заедно събрахме 1 954 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
383 103 16 125 лв. 1000 лв. 160 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През 2008 г. ние от АРЗ „Солидарност“ създадохме Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, за да можем да достигнем до хората от цяла България. Линията е единственият мост, който свързва специалистите и хилядите нуждаещи се от помощ.

Линията предоставя на цялото общество обширна и достоверна информация и консултация относно видовете психоактивни вещества, ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за родители и близки.

Услугите на Линията са безплатни и анонимни:
• телефонна линия за помощ: 0888 99 18 66;
• онлайн чат консултации;
• консултации по електронна поща;
• информационен портал: https://www.drugsinfo-bg.org/

letter След повече от 11 години непрекъсната работа се обръщаме към вас, за да подпомогнете дейността на Информационната линия!