Ментор за всеки ученик!
DMS MENTOR

Ментор за всеки ученик!

Сподели

Заедно събрахме 12 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
7 0 0 5 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

За последните 7 години членове на организацията са стартирали успешно редица проекти – ABLE Council Leaders, Leaders Talk, Leadership.bg и две последователни години регионалните финали на Central European Startup Awards.

Един от най-успешните и дългосрочни проекти на Асоциацията на българските лидери и предпиемачи е ABLE Mentor.

ABLE Mentor се стреми да насърчава всички тези ценности сред учениците и да култивира проактивното и отговорно общество в България. Нашата мисия е да подкрепяме учениците да развиват потенциала си, за да виждаме вдъхновени млади хора, които действат.

ABLE Mentor вече 6 години подкрепя ученици в гимназиален курс да развиват потенциала си. Наш приоритет е да направим възможността ученици да работят с ментор да е достъпна за всеки в България, за да получат подкрепа в кариерния им избор след завършване на гимназия.

Затова стартирахме първата подобна за България онлайн програма за менторство. В първото ѝ издание се включиха ученици от всички краища на България – Пловдив, Кюстендил, Бургас, Русе, Сливен, село Галиче, както и ментори от София, Копенхаген, Милано и Дъблин.

Сезонът е с продължителност 3 месеца и се провежда в онлайн среда с помощта на технически средства.

Екип от на тридесет доброволци осъществява и координира 10 уебинара, в рамките на които се провеждат обучения за менторство, презентационни умения, поставяне на приоритетни цели в живота и кариерно ориентиране, провеждани от водещи професионалисти.

Всеки сезон завършва с видео презентации от участниците, които представят работата си по време на програмата.

letter 6 години означават неспирна работа на доброволци, благодарение на които имаме 12 реализирани сезона в 12 града и сме се докоснали до над 1500 участници!