За величието на храма!
DMS NEVSKI

За величието на храма!

Кампанията по набиране на средства за възстановяване на стенописите на храм-паметника „Свети Александър Невски“ надхвърли поставените цели!

Събраната сума от близо 42 000 лв. ще бъде използвана за ремонти, свързани с течовете от покривната част и други
консервационно-реставрационни дейности по храм-паметника.

Църковното настоятелство на храма-паметник изказва благодарност към всички дарители!

Сподели

Заедно събрахме 41 851 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
9821 4037 604 1140 лв. 19396 лв. 400 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Храмът има нужда от ремонт!

През 2013 г. БНТ2 откри дарителска кампания „Да върнем блясъка на храма!“, чиято основна цел бе събиране на средства за възстановяване на стенописите на храм-паметника „Свети Александър Невски“, част от проекта „Музиката на София“.

Проектът бе съфинансиран от Столична програма „Култура 2012“ на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 година.

Строителството на храма е отнело 30 години, като то е станало благодарение на събраните дарения от целия български народ на стойност 5,5 милиона лева.

Сега, 108 г. по-късно дойде времето да бъде възстановен по същия начин – с ангажимента на всички нас. Така всеки един от нас, дарил малка сума за храма, ще се гордее още повече с блясъка и камбанения звън на „Св. Александър Невски“.

Нужни са твърде много средства за цялостно обновяване на сградата. Затова основна цел на кампанията е да осигури финансиране за най-належащите строителни дейности, свързани с течовете от покривната част. Водата сега се стича, попада вътре в храма и унищожава ценните стенописи, които също имат нужда от реставрация.

letter Ако всеки един от нас дари малка сума за храма, ще се гордее още повече с блясъка и камбанения звън на „Св. Александър Невски“!