Дом за царския орел!
DMS POLET

Дом за царския орел!

Сподели

Заедно събрахме 585 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
277 18 0 0 177 лв. 10 лв. 85 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 19 от 2 лв. 1 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Как да помогнем?

Можем да го направим заедно, като закупим земя за орела в Сакар – мястото, където в страната ни има най-много двойки царски орли от общо 29. В дома на орела един декар земя струва между 450-500 лв.

Миналата година чрез кампанията в „България дарява“ и събраните близо 1050 лв. успяхме да закупим 3,3 дка земя за царския орел в Сакар.

Тези 3300 квадратни метра се използват от двойките орли, живеещи в близост, като места за ловуване и почивка.

Тази година искаме да увеличим квадратурата на дома на орела и за това са необходими поне 5000 лева.

Заедно можем да направим царството на орела сигурна за него крепост, като увеличаваме спасените земи!

Царството на царския орел за съжаление става все по-малко. С годините площта на владенията на вида в страната ни намалява драстично. Орелът губи дома си постепенно и това е една от най-сериозните заплахи за него. Това е и една от причините царският орел да е застрашен от изчезване в световен мащаб.

Кой, как и защо ограбва земите на орлите? Кой? – хората. Как? – Налице е тенденция към разораване и превръщане на значими за царския орел територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми земи, лозя и овощни градини.

Така се разрушават многочислени колонии на лалугери и двойки царски орли, които биват лишени от храна, а това може да доведе до напускане на домовете им – земите, в които живеят от стотици години.

letter „Моят дом е моята крепост!“ Това важи и за дивите животни. Домът им е там, където образуват двойки, отглеждат своите малки и намират достатъчно храна, за да изхранят семейството си. Звучи познато, нали!? Така, както ние, хората, се стремим през живота си да изградим своя дом и в него в спокойствие и любов да отгледаме децата си, така е и при животните.