Помощ за Марти!
DMS MARTI

Помощ за Марти!

Мартин Йорданов Ботевград

Кампанията на Марти приключва успешно! Чрез DMS и други дарителски платформи необходимите средства за лечението на Марти до края на 2020г. са събрани!

 

Сподели

Заедно събрахме 22 696 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16384 110 1 3262 лв. 1173 лв. 1652 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 13 от 2 лв.2 от 5 лв.

Историята на Марти

Мартин се ражда с разширени вентрикули и значително разширени субарахноидни пространства. На 4-месечна възраст е опериран за поставяне на клапна система заради вродена хидроцефалия.

На 7-месечна възраст му е поставена диагноза Детска церебрална парализа и епилепсия. Рехабилитацията в България не дава резултати и затова родителите се насочват към център „Рибем” Турция.

След 2 месеца терапия там родителите отчитат напредък. Според турските специалисти детето има нужда от 1 година интензивна рехабилитация, за да навакса изоставането  в психомоторното развитие.

Стойността на терапията за 12 месеца, заедно с разходите за престой, е 45 288 евро.