Да помогнем на Жоро!
DMS JORO

Да помогнем на Жоро!

Георги Караджов Благоевград

С прискърбие съобщаваме, че Георги Караджов е починал. Съболезнования на семейството и близките му. Благодарим на дарителите, които го подкрепяха в битката му с болестта.

Сподели

Заедно събрахме 6 240 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2765 21 0 0 1796 лв. 128 лв. 1509 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 1 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

За съжаление, лечението не дава резултат, затова Георги заминава за Анадолу медикъл център Истанбул. Там започва ново лечение – първо за овладяване на остър възпалителен процес, а след това лъчетерапия и поставяне на стенд на хранопровода.

Сега предстои Георги да премине през рехабилитация и нови курсове химиотерапия. Лечението е скъпо, а семейството не може да се справи само, затова започва дарителска кампания.