Помощ за Светлозар!
DMS SVETLOZAR

Помощ за Светлозар!

Сподели

Заедно събрахме 2 366 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1619 25 0 0 460 лв. 192 лв. 45 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Шанс за лечение дава Американски институт AIMIS, Кипър. Стойността на операцията на сакрална менингеална киста и дорзална сакрална реконструкция с резорбируеми импланти е 49 900 евро.

Болницата обаче не работи с формуляр S2 и по тази причина НЗОК не може да финансира лечението.

Светлозар не разполага със средствата и започва дарителска кампания.