След пожара на Драгоманското блато мостчетата ще бъдат с нов маршрут
DMS DRAGOMAN

След пожара на Драгоманското блато мостчетата ще бъдат с нов маршрут

Кампанията ще бъде подновена през пролетта на 2021 г.

Благодарим на дарителите за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 2 177 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
994 77 4 0 454 лв. 325 лв. 230 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Пожарът в Драгоманското блато на 22 януари 2020 мотивира хиляди хора да дарят!

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ благодари на всички над 1 150 души, които подкрепиха каузата ни за възстановяване на достъпа до влажната зона за образователни, природоопазващи и туристически дейности!

С ваша помощ до момента сме събрали 46 797 лв.! От тях 8 189 лв. бяха събрани чрез SMS-и и дарения в platformata.bg. Останалите средства са дарения през PayPal, Е-pay, банков път и дарения от служители на фирми, които подкрепят работата на СДП БАЛКАНИ във влажната зона.

Със събраните средства СДП БАЛКАНИ предвижда възстановяване на част от посетителската инфраструктура. Това включва 200 метра дървена пътека и метален мост над един от каналите.

Новите мостчета ще са с метална основа, по-устойчива на атмосферните условия и пожари. През юни постигнахме съгласие с община Драгоман дървените мостчета да се изградят по нов маршрут.

Следващият етап е разработване на архитектурен и инженерен проект, съгласуване с местната власт и РИОСВ София.

В момента Общината полага усилия да намери финансиране за изграждането на останалата част от туристическите атракции – наблюдателни платформи, вишки за наблюдения и др. Всички дейности по възстановяване на инфраструктурата се забавиха заради обявеното извънредно положение в страната.

Пожарът в Драгоманското блато ще има дълготрайни последствия, които ще наблюдаваме в следващите години.

Анализът на данните ще покаже какви мерки да се приложат за бъдещото управление на влажната зона с международно значение. Това, което зависи от нас е възможно най-бързото възстановяване на достъпа до блатото.

Унищожаването на дългогодишните усилия на СДП БАЛКАНИ и хиляди доброволци от България и чужбина не ни обезсърчава ни най-малко. Даже ни провокира да търсим нови решения и да събираме идеи за обогатяване на туристическото посещение във влажната зона.

Осъществяването на тези планове ще се случи на следващ етап, за което със сигурност ще се нуждаем от доброволческа и дарителска помощ.

letter Посетителската инфраструктура в Драгоманското блато (дървени пътеки, кула за наблюдения) е изградена от СДП БАЛКАНИ през 2005 г.,а достъпът винаги е бил безплатен. Мостчетата са построени и поддържани с помощта на дарения и доброволен труд. Благодарение на неповторимата природа, посетителската инфраструктура и образователните дейности на СДП БАЛКАНИ за тези 15 години, Драгоманското блато се превърна в любимо място на хиляди ученици, деца и възрастни.