Подкрепи Пукльовците!
DMS PUK

Подкрепи Пукльовците!

Сподели

Заедно събрахме 95 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 55 лв. 40 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Те са Ставрос Ставру и Ива Груева. Ставрос е доктор по Информатика, консултант, обучител, автор на книги. Създател на оригинални техники и игри за разработка на софтуер и управление на процеси.

Ива е художник – илюстрира детска литература, като най-много обича да рисува за български детски книги.  Работи като артист и дизайнер на свободна практика и е посланик на комикс културата в България.

Защо създават „Пукльовците“?

Когато синът на Ставрос става първокласник, Ставрос забелязва, че момчето се вглъбява все повече в технологиите и се изолира от света. Трудно му е да комуникира с останалите и да работи в екип с тях. Бащата проучва и разбира, че много други деца също нямат тези важни социални умения.

За съжаление и образователната система трудно им помага да ги развият. Това мотивира Ставрос да направи подарък на целия клас на сина си – игра, която да стимулира децата да работят заедно. Така се ражда прототипът на „Пукльовците“.

Какво са „Пукльовците“?

„Пукльовците“ са дигитални образователни игри, които помагат на децата да се научат да работят в екип. Те се играят в училище и са базирани на учебния материал по математика и български език от 1-ви до 4-ти клас.

Заедно с героите в играта децата решават различни екологични проблеми – като замърсяване на водата и въздуха, разделно събиране на отпадъци, изсичане на горите. По този начин децата се учат да им „пука“ за другите и за света около тях. Оттам идва и името на играта.

Процесът на самото учене се осъществява, докато учениците играят в отбори в клас и решават задачи по математика и български език с различно ниво на сложност.

За да решат дадена задача, на децата им се налага да си сътрудничат и да обменят информация. Накрая отбелязват как са се чувствали по време на играта. Учителят следи целия процес и резултатите и след това разговаря с учениците.

По този начин той има възможност да приобщи по-пасивните и по-различни ученици, да обсъжда случаите на агресия, да учи децата да не се обвиняват при загуба и да не се прекъсват.

За да няма пристрастяване, игрите са позволени за не повече от 20 минути на седмица и то само в училищна среда.

letter „Пукльовците“ са изключително достъпни и вече се играят в редица държавни и частни училища.