Неща с душа!
DMS DUSHA

Неща с душа!

Сподели

Заедно събрахме 165 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 65 лв. 50 лв. 50 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Те са Кунка Великова и Нина Димова. Кунка е специалист по обучение и кариерно развитие. Нина има голям опит в разработването и управлението на проекти. Преди почти 10 години ги събира желанието им да работят в полза на другите.

От тогава до днес заедно създават различни проекти, свързани с обучение на деца и младежи и подкрепа на хора в неравностойно положение.

Защо създават „Неща с душа“? 

Срещите с родители, деца и учители през годините убеждават Кунка и Нина, че е необходима промяна в образователната система – просто защото децата са различни. Хиляди деца се затрудняват да учат, защото разбират и запомнят информацията по различен начин.

За съжаление, образователната система не е адаптирана за техните нужди. За децата това води до загуба на интерес и мотивация за учене. А за техните семейства и учители – до това сами да трябва да търсят решения за предаване на учебния материал.

Кунка и Нина виждат, че в чужбина съществуват стотици помагала за деца със специфични образователни потребности. Решават да започнат да създават такива материали и в България и основават „Неща с душа“.

Какво е “Неща с душа”?

„Неща с душа“ създават образователни игри и материали, които помагат на децата да учат по-лесно и чрез игра.

Чрез тях децата могат да развиват важни умения като фината си моторика, координацията, речта, въображението си. Спомагат и за научаването на буквите, цифрите, интересни факти за природата и света.

Материалите са адаптирани към образователната система и могат да се използват от всички деца, за да упражняват наученото в клас. Но са особено полезни за деца със специални потребности, които се затрудняват да усвояват учебния материал от учебниците и хартиените помагала.

Образователните материали на „Неща с душа“ се изработват в тясно сътрудничество със специалисти – педагози, логопеди, психолози.

Играчките и помагалата се изработват от висококачествени материали, а всеки продукт се довършва ръчно от специални хора с големи усмивки и сърца. Това са хората с увреждания, които са намерили възможност да работят и да помагат на други в „Неща с душа“.

letter „Неща с душа“ работи успешно вече над една година, като стотици специалисти и родители, включително и извън България, са се доверили на техните продукти.