Шанс за Боянка!
DMS BOYANA

Шанс за Боянка!

Бояна е на 3 години, с диагноза „туберозна склероза”. Заболяването е генетично и, в случая на Бояна, засяга най-много е засегнат мозъкът. Това предизвиква появата на епилепсия.

Родителите на Бояна бяха започнали кампания, за да заплатят скъпостръваща операция за премахване на епилептичните огнища. Уви, сумата е твърде голяма. Семейството на момичето се отказва от кампанията.

Благодарим за всички направени дарения до момента!

Сподели

Заедно събрахме 68 332 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
22168 2114 239 0 10809 лв. 3100 лв. 26832 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Историята на Боянка

Детето приема три антиконвулсни медикамента, които не помагат напълно – всекидневно има фокални пристъпи (без загуба на съзнание). Боянка приема и едно противотуморно лекарство, което спира растежа на нови образувания.

Шанс за нея е операция за премахване на епилептичните огнища. В България няма практика да се оперират хората, които са диагностицирани с тази диагноза, няма нито един опериран.

По света обаче има специализирани болници, в които един оператор има извършени около 4000 операции на деца с туберозна склероза.

В Америка има няколко болници, които специализират точно в операции при деца с туберозна склероза. Понякога децата се нуждаят от няколко операции за пълно премахване на огнищата.

letter Родителите на Бояна се спират на Texas Children’s Hospital, САЩ, където работят двама от най-добрите хирурзи на деца с туберозна склероза.