Академия Миротворци
DMS MIR

Академия Миротворци

Сподели

Заедно събрахме 223 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
164 0 0 58 лв. 1 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Те са Лиляна Савова и Венета Иванова. Лиляна е юрист. Още като студент правото я среща с медиацията, която се превръща в нейно призвание. Днес като медиатор помага за разрешаването на юридически спорове. Обучава и сертифицира други специалисти в медиация и преговори.

Венета е психотерапевт. В медиацията открива ценен инструмент, с който да надгради работата си с деца и семейства в риск. Обучава деца и възрастни в медиаторски техники и емоционална интелигентност.

Защо създават „Академия Миротворци“?

Големият опит на Лиляна и Венета като медиатори и обучители по медиация ги убеждава точно колко силен и ефективен инструмент е тя.

Наблюдавайки тревожните тенденции за нарастваща агресия в училищата, двете осъзнават, че имат решение. Знаят, че конфликтите и агресията в училище най-често са плод на недоразумение.

Подобни конфликти биха могли да се решават лесно – в класната стая или на училищния двор. Достатъчно е да има добре подготвени деца и учители, които разпознават проблема и имат нужните техники да се справят с него.

Лиляна и Венета разработват модел за използване на медиацията в образователната система. Така се ражда „Академия Миротворци“.

Какво е „Академия Миротворци“?

 „Академия Миротворци“ обучава ученици и педагогически специалисти в основни техники на медиацията и създава центрове по медиация в училищата. Училищните медиатори помагат на ученици в конфликт да разрешат проблема. Знаят как и кога точно да се намесят, за да успокоят спорещите. Не вземат страна, не дават съвети и не им казват какво да правят.

Помагат им да разберат отсрещния човек и сами да изберат решение, което и двамата харесват. По този начин медиаторите от „Академия Миротворци“ създават нова култура на общуване между учениците и спомагат за намаляване на агресията в училищна среда.

letter Лиляна и Венета вярват, че за да се реши проблемът с агресията в училищата, трябва да бъдат обхванати всички включени в образователния процес. Ето защо те обучават за медиатори не само ученици, но и учители, педагогически съветници и директори. Завършилите обучението стават част от училищния център по медиация, където заедно разрешават конфликти и обменят опит.