Дари за учебник по медицина!
DMS STUDENT

Дари за учебник по медицина!

Сподели

Заедно събрахме 92 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54 9 0 20 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Студентите по медицина са едни от най-натоварените млади хора в България. Тяхното обучение е изключително тежко, времеемко и отговорно.

Изпитите са всекидневие, а към това се добавят постоянните практики и допълнителни занимания.

Оставането и развитието на медиците, на лекарите директно е свързано с всеки един от нас с нашето лично здраве и здравето на нашите близки.

letter Наличните към момента учебници, по които се обучават студентите са недостатъчни. Много често се случва студентите да чакат, за да получат правото да четат даден учебник вкъщи или в библиотеката, което затруднява процеса на обучение.