Да споделим борбата на Даниел!
DMS DAN

Да споделим борбата на Даниел!

С радост ви съобщаваме, че средствата, необходими за лечението на Даниел, са събрани. Пожелаваме на Даниел успешна трансплантация и бързо възстановяване, а на дарителите – благодарим за подкрепата!

Сподели

Заедно събрахме 9 459 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1868 55 8 0 2861 лв. 2182 лв. 2398 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Историята на Даниел

Той е с диагноза „Инсулинозависим захарен диабет” от 13-годишен. В резултат на заболяването развива редица усложнения, едно от които е хронична бъбречна недостатъчност.

След дълги усилия за контрол на креатинина, през март 2019 год. Даниел е включен на хрониохемодиализа.

Необходимо е да му бъде извършена бъбречна трансплантация, включен е в листата на чакащите в България, но предвид големия брой пациенти в тази листа, се обръща за оферта към Istinye University Hospital, Истанбул.

letter Офертата на болницата за бъбречна трансплантация е 23 000 евро (20 000 евро за трансплантация и 3 000 евро за предтрансплантационни тестове).