Тайните на Витошката гора
DMS VITOSHA

Тайните на Витошката гора

Сподели

Заедно събрахме 192 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
35 0 0 17 лв. 140 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Разхождайки се в любимия ни Природен парк „Витоша“, ние не подозираме, че на територията му се срещат над 1800 вида висши растения, което е близо половината от флората на България. Някои от тях са изключително ценни в национален и в европейски мащаб.

Сред най-редките растения във витошките гори са петтичинковата върба и тисът. И двата вида са включени в Червената книга на България. Петтичинковата върба е широколистно дърво или храст с височина до 7 метра.

Eдинственото й находище в България са смърчовите гори на Витоша. Тисът е иглолистно, вечнозелено дърво, застрашено от изчезване. На Витоша се срещат изолирано само няколко възрастни индивида. И двата дървесни вида се нуждаят от нашата помощ, за да продължат да ни радват с присъствието си. С Вашата подкрепа можем да осигурим фиданки от петтичинкова върба и тис, които заедно да засадим на Витоша.

Размножаването му протича под кората им, където ларвите на бръмбара прегризват проводящата тъкан. В резултат на това се нарушава движението на вода и хранителни вещества в дърветата и те загиват безвъзвратно.

Сред ефективните методи за борба с корояда е използването на капани (уловители) – кутии с привличащи насекомото вещества, наречени феромони. Феромоните наподобяват излъчваните от мъжките бръмбари вещества, които привличат женските екземпляри. Когато влязат в кутиите, насекомите не могат да излязат обратно и загиват.

Подкрепяйки ни в борбата с вредителя, заедно ще можем да осигурим обслужването на 50 феромонови уловители, които сме поставили на подходящите места на Витоша.

letter С Ваша помощ ще закупим необходимото количество феромони, които ще поставим в капаните. Периодично ще ги подменяме и така ще сведем до минимум щетите от корояда-типограф върху гората.