Сензорна стая за децата със СОП в ОУ „Д. Петров“
DMS SENZORNA

Сензорна стая за децата със СОП в ОУ „Д. Петров“

Кампанията беше част от инициативата на фондация Бикоуз #ЩедриятВторник 2019 , през която  в продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни проекти – от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище.

Две дарителски платформи участваха в инициативата – DMS – България (Единен дарителски номер) и Платформата.бг.

Училищните кампании набраха общо 31 338 лева от 1414 дарители в дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в размер на 43 559 лева.

Благодарим за всяко дарение! 

Сподели

Заедно събрахме 2 028 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
28 0 0 0 0 лв. 0 лв. 2000 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Ние сме ОУ „Димитър Петров” – град Сливен. Нашето училище е построено със средства, дарени от сливенския гражданин Димитър Петров преди 77 години.

През последните няколко години сградата придоби различен облик: приветливи стаи, ново обзавеждане, модерно оборудване.

В училище се обучават 447 ученика, от които петнадесет са със специални образователни потребности. Подготвен екип от  ресурсен учител, логопед и педагогически съветник подкрепят децата в тяхното израстване.

letter За да са спокойни, уверени, емоционално ангажирани е необходимо да имаме сензорна стая. В нея децата ще могат да намират успокоение и радост. С помощта на играта ще преоткриват света около себе си.