Мисия „Модерна библиотека“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
DMS PRAVDA

Мисия „Модерна библиотека“ в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Кампанията беше част от инициативата на фондация Бикоуз #ЩедриятВторник 2019 , през която  в продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни проекти – от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище.

Две дарителски платформи участваха в инициативата – DMS – България (Единен дарителски номер) и Платформата.бг.

Училищните кампании набраха общо 31 338 лева от 1414 дарители в дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в размер на 43 559 лева.

Благодарим за всяко дарение! 

Сподели

Заедно събрахме 233 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
69 2 0 140 лв. 20 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Ето защо решихме да започнем кампания за изграждане на мобилна  база, като по този начин ще привлечем вниманието не само на  учениците, но и обществеността.

Целта на кампанията е да се набавят средства за изграждане на четири броя мобилна библиотека, която да е достъпна за всеки ученик.

Основната ни идея е мобилният кът да е място не само за съхранение на библиотечните единици, но и за организиране на множество мероприятия, клубове и срещи. Ще работим в две направления – изграждане на модерен център за обогатяване на литературата и популяризиране на училищната библиотека като център за творческа изява.

Участниците  в инициативата са всички ученици –  135 на възраст от 6 до 14 години,  учители – 16, родители (поне 50) и общественост, които ще бъдат преки участници в набирането на литература, създаването на кътовете, организиране на мероприятия и популяризиране на дейността.

letter Средствата, които са необходими за изграждането на мобилната библиотека са  в приблизителна стойност от 1000 лв, които са основно за закупуване на литература, като периодът на изпълнение е с начална дата 14 ноември и край 13 декември – един месец.