Да помогнем на Пепо да оздравее!
DMS PEPO

Да помогнем на Пепо да оздравее!

Кампанията в помощ на Петър приключва успешно. В края на януари 2020 год. Пепо беше трансплантиран. Последвалият 3-месечен следтрансплантационен период премина гладко. В момента Петър е на поддържаща терапия, за която има средства.

Пожелаваме му скорошно пълно възстановяване! Оставаме в готовност да подновим кампанията при необходимост.

Сподели

Заедно събрахме 15 332 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8762 427 16 0 2391 лв. 1089 лв. 2156 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

В края на юни 2019 год. Петър е диагностициран с „Остра миелобластна левкемия”. Заболяването е с висок риск и изисква извършване на костно-мозъчна трансплантация в кратък срок.

След провеждане на първата химиотерапия, в Германия е открит съвместим донор и през октомври Петър заминава за гр. Майнц, за да започне предтрансплантационна подготовка.

Болницата не работи с българската здравна каса и Петър не може да ползва формуляр S2 за лечение в чужбина. Стойността на изследванията, 2 индукционни терапии и алогенна костно-мозъчна трансплантация е 500 000 евро.

letter Стойността на цялото предвидено лечение (изследванията, 2 индукционни терапии и алогенна костно-мозъчна трансплантация) е 500 000 евро. Лечението ще продължи между 9 и 12 месеца.