Дари с добро в ОУ ‘Св. Паисий Хилендарский’
DMS DOBROTA

Дари с добро в ОУ ‘Св. Паисий Хилендарский’

Кампанията беше част от инициативата на фондация Бикоуз #ЩедриятВторник 2019 , през която  в продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни проекти – от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище.

Две дарителски платформи участваха в инициативата – DMS – България (Единен дарителски номер) и Платформата.бг.

Училищните кампании набраха общо 31 338 лева от 1414 дарители в дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в размер на 43 559 лева.

Благодарим за всяко дарение! 

Сподели

Заедно събрахме 87 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
67 0 0 20 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 3 от 2 лв.1 от 5 лв.

Дарете сега!

Няма по-хубаво усещане от това да се почувстваш, че си допринесъл със своите малки и големи дела светът да стане малко по-хубаво и добро място.

А колко струва това – понякога само и единствено малко време и… разбира се, желание.

Нека се запитаме: Къде сме ние? Какво сме склонни да дадем от себе си, за да направим деня на човек в неравностойно положение по-добър?

В последните години, проблемът за интеграцията и пълноценното включване на ученици – със специални образователни потребности в училищната среда е все по – актуален.

Всяко дете със специални образователни потребности е уникална личност със свои собствени качества, интереси, способности, имащо право да бъде обучавано по учебна програма съответстваща на неговите индивидуални потребности!

С ваша помощ искаме да създадем и оборудваме ресурсен кабинет в училище, в който ще се обучават пет ученика със СОП – от ресурсен учител, психолог и логопед.

В кабинета учениците със СОП ще получат по-добри условия за развитие; ще бъдат създадени специализирани програми и открити уроци, мини арт ателиета за развиване различни техни дарби. Ще се подпомогне технически образователния процес.

Ще бъдат закупени методически и дидактически материали за създадаване на специализирана библиотека.

letter Това, което сме направили единствено за себе си, умира заедно с нас. Това, което сме направили за другите и за света, остава завинаги. Албърт Пайк