Обновяване на компютърния кабинет на СУ „Н.Вапцаров“
DMS MESTA

Обновяване на компютърния кабинет на СУ „Н.Вапцаров“

Кампанията беше част от инициативата на фондация Бикоуз #ЩедриятВторник 2019 , през която  в продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни проекти – от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище.

Две дарителски платформи участваха в инициативата – DMS – България (Единен дарителски номер) и Платформата.бг.

Училищните кампании набраха общо 31 338 лева от 1414 дарители в дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в размер на 43 559 лева.

Благодарим за всяко дарение! 

Сподели

Заедно събрахме 184 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54 0 0 0 30 лв. 0 лв. 100 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Компютърният кабинет е един от най-желаните от учениците – в него те се занимават с новите технологии, там се провеждат и дейностите на Клуба за графичен дизайн.

Стартираме кампания за подмяна на компютрите и лаптопите с които работят учениците в компютърната зала и увеличаване на броя им, защото са недостатъчни.

При провеждане на часовете по ИТ на един компютър работят двама, а понякога и по трима ученика. В залата има само 12 работещи компютъра.

letter Обновеният кабинет ще помогне още повече на дезата ни да се изявяват в сферата на информационните технологии и графичния дизайн.